โต๊ะหินอ่อนไทย.com ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนแท้ บริการดีจนคุณต้องตะลึง
หน้าแรก | ข่าวสาร | เกี่ยวกับพวกเรา | เงื่อนไขการสั่งซื้อ | ตะกร้าสินค้า | ติดต่อพวกเรา
 
เกี่ยวกับพวกเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งที่จะดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่า

พันธกิจ

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม
2. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
3. การมีส่วนร่วม รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม โดยไม่ลืมตัวตนที่แท้จริง

วัฒธรรม องค์กร

ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง อยู่อย่างมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและสังคมภายนอก

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 โต๊ะหินอ่อนไทย.com
ร้านทรัพย์ไชยสวัสดิ์ 87/4 ม.3 ถ.ดอนตูม-นครชัยศรี ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม